Șef Lucrări Dr. Hurjui Loredana Liliana

Fiziologie
23-Loredana-Hurjui

Șef Lucrări Dr. Hurjui Loredana Liliana

Teme de interes pentru cercetare
 • Disfuncția endotelială
 • Boala aterosclerotică
 • Hiperhomocisteinemia
 • Expresia citokinelor în boala paradontală
 • Metode noninvazive în evaluarea leziunilor paradontale progresive
 • Tehnici de evaluare a comportamentului şi eficienţei masticatorii
 • Evaluarea profilului de coagulare în medicina dentară
Posibilitati tehnice (aparatură, echipamente)
 • Spectrofotometrie UV
 • Microscopie fotonică
 • HPC
 • Cititor linie ELISA
 • Analizor automat hematologie
 • Miografic izometric cu traductori orizontali
Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt