Șef Lucrări Dr. Guțu Mihai-Marius

Biofizică şi Fizică Medicală - Medicină Nucleară
03-Mihai-Gutu

Șef Lucrări Dr. Guțu Mihai-Marius

Teme de interes pentru cercetare
  • Medicină nucleară umană şi pe animale de laborator
  • Spectroscopie IR materiale biologice
  • Analiza spectrală prin FTIR a membranelor eritrocitare
  • Analiza sindromului cardio-renal prin PET/MRI pe model animal
Posibilitati tehnice (aparatură, echipamente)
  • Spectrometru IR- Jasco 650
  • Vâscozimetre
  • Polarimetre
Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt