Asist. Univ. Dr. Ciobanu Corina Paraschiva

Biochimie
11-Corina-Parascheva-Ciobanu

Asist. Univ. Dr. Ciobanu Corina Paraschiva

Teme de interes pentru cercetare
  • Studiul unor procese fermentative în sisteme polifazice gaz-lichid-lichid-solid: a) Distribuţia ratei de transfer al oxigenului în bioreactoare cu amestecare mecanică pentru diferite medii de fermentaţie cu utilizarea dispersiilor de oxigen-vectori; b) Îmbunătăţirea producţiei de ergosterol de către Saccharomyces cerevisiae în procese de fermentaţie discontinui şi semicontinui utilizând n-dodecan ca şi oxigen-vector; c) Influenţa utilizării oxigen-vectorilor în producţia de acid fumaric prin procese de fermentaţii cu Rhizopus oryzae; Evaluarea pacienţilor cu sindrom cardiometabolic – studiul polimorfismelor genice şi investigarea profilului lipidic cu evidenţierea rolului particulelor sLDL.
  • Studiul unor procese fermentative în sisteme polifazice gaz-lichid-lichid-solid: a) Distribuţia ratei de transfer al oxigenului în bioreactoare cu amestecare mecanică pentru diferite medii de fermentaţie cu utilizarea dispersiilor de oxigen-vectori; b) Îmbunătăţirea producţiei de ergosterol de către Saccharomyces cerevisiae în procese de fermentaţie discontinui şi semicontinui utilizând n-dodecan ca şi oxigen-vector; c) Influenţa utilizării oxigen-vectorilor în producţia de acid fumaric prin procese de fermentaţii cu Rhizopus oryzae
Posibilitati tehnice (aparatură, echipamente)
  • Sistem RT-PCR (necesită consumabile)
  • Chemiluminometru
  • Microscop cu fluorescenţă
  • Analizor semiautomat biochimie
  • Sistem PCR
  • Centrifugă cu racire
  • Hotă cu flux laminar (momentan nefuncţională)
Related Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt